Onze blik op bewegen en onderwijs

1. Het toevoegen van extra variatie en creativiteit leidt tot een grotere leeropbrengst en meer plezier!

Dit staat haaks op veel traditionele methoden die uitgaan van leren door herhaling van een afgebakende beweging. Wij willen kinderen constant uitdagen tot het vormen van nieuwe beweegoplossingen, deze variaties zijn noodzakelijk om het brein uit te dagen en een grotere leeropbrengst te bereiken. Dit doen wij door:
Onze leerlijn…

Niet alleen te baseren op de technische opbouw of traditionele sporten. Onze leerlijn is samengesteld vanuit de totale beweegcomplexiteit. Dit is een combinatie tussen opdracht en de natuurlijke variatie binnen een oefening.

Zo worden factoren als instabiliteit, overzicht en samenwerking gecombineerd met de taak.

Onze lessen…

Uit te laten gaan van differentieel leren. Dit doen we door naast differentiaties ook automatische variatie in te bouwen. Zie dit als accenten die zorgen dat elke herhaling net een andere oplossing vraagt.

Dit komt ultiem tot uiting in onze eigen categorie: Multi Skilled lessen. Hier worden leerlijnen gecombineerd tot één beweging.

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is het belangrijk te kiezen voor een differentieel lesaanbod. Zo leren kinderen zich op een natuurlijke manier aan te passen en nieuwe manieren van bewegen te ontdekken. Dit stimuleert de creativiteit en het oplossingsvermogen van de kinderen. Zo is er meer ruimte om plezier te ervaren en komt elk kind tot een betere ontwikkeling!

Willem de Koning – willem@lessenplan.nl 

2. Meerdere beweegmomenten binnen de dag van een kind, vormen een sterke basis om ook binnen andere domeinen te ontwikkelen.

De opbrengst van bewegen gaat veel verder dan enkel de motorische ontwikkeling. Het inzetten van korte beweegmomenten of bewegend leren verbeterd ook de prestaties binnen andere vakken. Natuurlijk zijn wij er in de basis voor de gymles. Maar ook voor andere beweegmomenten kun je bij ons uit de voeten:

Bewegend leren…

Zorgt naast betere schoolprestaties ook voor meer plezier tijdens de schooldag. Binnen onze database staat daarom een ruim aanbod aan beweegvormen waarmee jullie op het schoolplein in actie kunnen komen.

Energizers…

Zijn de korte beweegmomenten tussendoor die helpen om later weer gefocust te kunnen zijn. Voor de kleutergroepen bieden wij deze aan in de vorm van dansjes die gemakkelijk op het digibord af te spelen zijn.

Gemiddeld brengen kinderen meer dan 65% van hun schooldag zittend door. En daar komen de uren thuis op de bank nog bij. Zie bewegen dan ook als meer dan alleen de gymles of de sportclub. Het helpt namelijk naast het fysiek ook bij het concentratievermogen en het plezier binnen de dag.

Het zou toch super zijn als we van bewegen een vast onderdeel kunnen maken van elke schooldag?

Bart de Waal – bart@lessenplan.nl 

3. Een lesmethode is pas waardevol als deze flexibel is!

Natuurlijk, ook onze lesmethode heeft uitgangspunten waar niet aan gesleuteld wordt. Toch heb je niets aan een methode waar alles in beton is gegoten. Wij geloven dat een lesmethode pas echt waarde biedt als iedereen er in zijn situatie gebruik van kan maken! Zo bereiken wij dat:

Voor iedereen aan te passen

Aanwezig materiaal, indeling van de zaal, grootte van de groep of gewoon de energie van de kinderen, ja echt elke dag is anders. Bestaat er dan één planning die iedereen past?

Om op elke school het maximale uit de gymles te halen moet een plan zich aan kunnen passen op elke situatie. Daarom hebben onze lessen extra variaties en alternatieven voor materiaal. Bovendien is het als gebruiker makkelijk om gewoon een ander lesje in te voegen!

update, update, update en….

…update. Dat is nou precies het voordeel van een online lesmethode. Wij doen ons best om met jullie in gesprek te blijven. Met een bakje koffie, via de telefoon of via de feedbackoptie onder elke les.

Zo passen we niet alleen lesjes en filmpjes aan, we voegen ook regelmatig hele nieuwe functies toe waardoor Lessenplan nog prettiger werkt. Wat zie jij graag terug in onze pakketten?