Privacy Statement

1. Lessenplan

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Lessenplan, een organisatie dat zich richt op het verbeteren van het bewegingsonderwijs in Nederland.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Lessenplan verzameld worden. Het is dan ook goed om te weten wat daarmee gebeurt en hoe jij jouw wensen kan aangeven!

Voel jij je niet prettig over het gebruik van jouw gegevens door Lessenplan neem dan gerust contact op via: info@lessenplan.nl

2. Doel gegevens

Lessenplan verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen, deze worden hieronder toegelicht:

1.Het versturen van nieuwsbrieven

Lessenplan verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds gericht op kennisdeling en zijn anderzijds commercieel van aard. Voor deze nieuwsbrieven wordt jouw voornaam en e-mailadres verzameld. Dit gebeurt via het daarvoor bestemde formulier op www.lessenplan.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel om toestemming gevraagd worden.

2.Contactgegevens

Als je contact opneemt met Lessenplan via de website, worden jouw gegevens verzameld. Dit formulier vraagt alleen de gegevens die nodig zijn om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden.

3.Google analytics

De website van Lessenplan verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens worden verzameld met Google Analytics. De gegevens zijn anoniem en dus niet persoonsgebonden. Voorbeelden zijn de duur van het sitebezoek, of het aantal pagina’s dat bezocht wordt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van aangegane overeenkomsten, dan wel de verwerking die noodzakelijk is voor het contact.

3. Ontvangers

De gegevens die Lessenplan ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Mailchimp: De nieuwsbrieven worden verzonden met de tool Mailchimp, wanneer jij je aanmeld voor de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Antagonist: De e-mail van Lessenplan wordt gehost door Antagonist. Wanneer jij contact opneemt via een van de formulieren of via de mail worden die mails op de server van Antagonist opgeslagen.

De website en back ups worden gehost bij Antagonist. De gegevens die jij achterlaat op onze website zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

Hubspot: Wanneer je een demo bij ons volgt of klant bent, staan jouw gegevens in ons CRM systeem. Dit systeem is Hubspot

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd verwerkt door Lessenplan, maar niet langer dan nodig is voor de uitvoering van activiteiten. Met uitzondering van gegevens die we op grond van wettelijke regelgeving langer moeten bewaren.

Nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag voor jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt zelf namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar: info@lessenplan.nl

Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt dan worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal twee jaar bewaard.

Analytics: Gegevens die analytics op de website verzamelt zijn anoniem en dus niet verbonden aan jou. Deze worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden enkel beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Deze systemen en software zijn de enige mogelijkheden om toegang te verkrijgen tot de beheerde gegevens. De genoemde systemen en software zijn altijd beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk tweestapsverificatie.

Ook de apparaten die jouw gegevens openen zijn beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van Lessenplan privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje in de adresbalk.

6. Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt altijd het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Lessenplan vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je doen door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Lessenplan. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Zijn jouw gegevens veranderd? Of kloppen ze niet? Je hebt altijd het recht dit te laten rectificeren door Lessenplan. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je te allen tijde aanpassen via de link onder aan de mailberichten.

Recht op wissen: Wil je dat jouw gegevens niet langer bij Lessenplan worden vastgelegd. Dan heb je het recht om jouw gegevens door ons te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, wanneer jij vindt dat Lessenplan niet op een juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil je niet dat Lessenplan jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Gebruik maken van deze rechten kan via info@lessenplan.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

7. Plichten

Lessenplan verwerkt persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten via de e-mail. Jouw gegevens zullen door Lessenplan nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten of diensten. Zo is jouw e-mailadres nodig om onze nieuwsbrief toe te sturen, zonder deze gegevens kan Lessenplan deze dienst niet aanbieden.

Mocht het voor Lessenplan nodig zijn om jouw gegevens met andere partijen dan de bovengenoemde te delen, dan zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd.

Lessenplan behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Lessenplan dit rechtvaardig acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Lessenplan te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zo veel mogelijk te beschermen.

Heb jij toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Lessenplan

info@lessenplan.nl