Over Lessenplan

Bekijk onze lesmethode en geef met het grootste gemak, de leukste lessen.
Van groep 1 t/m 8 een duidelijke lijn voor de motorische ontwikkeling!

Onze visie op bewegen en onderwijs

Lessenplan is een digitale methode met veel nieuwe, actuele en uitdagende spellen. Verschillende differentiatieniveaus zijn duidelijk beschreven en de video’s zijn ideaal om aan de leerlingen te laten zien.

1. Het toevoegen van extra variatie en creativiteit leidt tot een grotere leeropbrengst en meer plezier!

Dit staat haaks op veel traditionele methoden die uitgaan van leren door herhaling van een afgebakende beweging. Wij willen kinderen constant uitdagen tot het vormen van nieuwe beweegoplossingen, deze variaties zijn noodzakelijk om het brein uit te dagen en een grotere leeropbrengst te bereiken. 

2. Meerdere beweegmomenten binnen de dag van een kind vormen een sterke basis om ook binnen andere domeinen te ontwikkelen.

Dit staat haaks op veel traditionele methoden die uitgaan van leren door herhaling van een afgebakende beweging. Wij willen kinderen constant uitdagen tot het vormen van nieuwe beweegoplossingen, deze variaties zijn noodzakelijk om het brein uit te dagen en een grotere leeropbrengst te bereiken. 

3. Een lesmethode wordt extra waardevol als deze flexibel is!

Natuurlijk, ook onze lesmethode heeft uitgangspunten waar niet aan gesleuteld wordt. Toch heb je niets aan een methode waar alles in beton is gegoten. Wij geloven dat een lesmethode pas echt waarde biedt als iedereen er in zijn situatie gebruik van kan maken!

Wij geven workshops voor
het hele team!

Wij geven workshops voor het hele team!

Kijk snel verder en ontdek onze workshops voor jullie team. Wist je dat onze workshops op maat zijn? Extra wensen kunnen dus altijd worden meegenomen.

Staat jouw vraag misschien hierbij?

Ja, zeker! Dat kan door een demo account aan te vragen. Met een demo account krijg je gratis een maand lang toegang tot een deel van onze basis lesmethode, kleutergym en de spellendatabase.

Zo kort mogelijk! Wanneer jullie besluiten met Lessenplan te gaan werken kunnen we dezelfde dag nog het account live zetten.

Ja! Lessenplan is speciaal voor basisscholen, kinderopvang of buurtsport organisaties. Niets is vervelender dan een account waar maar één persoon tegelijk op kan inloggen. Daarom zorgen wij dat jullie hele team zorgeloos Lessenplan kan gebruiken.

Ervaringen over Lessenplan

Bekijk onze lesmethode en geef met het grootste gemak, de leukste lessen. Van groep 1 t/m 8 een duidelijke lijn voor de motorische ontwikkeling!